Monday, May 23, 2005

Pedaços de Windows i de GNU/Linux

Un article que comenta els informes que diuen que la gestió de pedaços (patches) de seguretat en Windows comporten un cost menor que els de GNU/Linux: Windows Patching: Cheaper than Open Source?

No comments:

Post a Comment